you're reading
Poetry

Rebolusyon

ni Otto Rene Castillo, Guatemala

“Continuing REVOLUT” by Leonilo Doloricon

Tinatawag kaming bingi
ng mga hindi nakakarinig,
pero itinuro mo sa amin
kung paano pakikinggan sa lahat ng dako
ang masiglang tunog
ng pagmamahal ng tao.

Tinatawag kaming duwag ng mga duwag,
pero kasama mo kaming humaharap 
sa dilim
at bumabago sa mukha nito.
Tinatawag kaming kriminal ng mga kriminal
pero kasama mo kaming bumubuhay sa pag-asa,
nagbibigay-wakas sa krimen,
sa prostitusyon,
sa gutom.
At binibigyan namin ng mata,
tinig,
tainga,
kaluluwa
ang puso ng tao.
Tinatawag kaming di makatao ng mga rasista,
pero kasama mo kaming naglalagak sa poot
sa unibersal nitong puntod
sa lunsod ng mga yakap.

Marami silang tawag sa amin.
At nalilimutan
ng mga tumatawag sa amin ng ganoon,
hangal sila,
na kinabukasan
ay buong galak 
na iibigin
ng kanilang mga apo
ang mabituing letra
ng iyong pangalan:
rebolusyon.

Mula sa “Kanta sa Gabi” ni Romula A. Sandoval

 

Advertisements

About Ima Kulit

restless. independent. rock music and classical music, third world poetry and literature, theory and criticism, beaches, sunsets, wide open spaces, sports and running, laughter, art, and photography sustain me. i love to travel alone. it's the best way to get lost in the labyrinth of my thoughts.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

RSS Pinoy Weekly

  • DictaLicense September 20, 2017
    Lalong dumarami ang panitikan ng protesta sa panahon ng paglala ng pampolitikang krisis sa kasaysayan ng bansa.

RSS Bulatlat.com

RSS The Diplomat

RSS The Economist: Finance and Economics

  • Stanley Fischer and the twilight of technocracy September 14, 2017
    IN 2004 Stanley Fischer described the wonder he felt as an economics student in the 1960s. “You had a set of equations”, he said, “that meant you could control the economy.” Technocracy—the dream of scientific government by a caste of wise men—arose in the 20th century, as rapid change rendered the world unfathomably complex; in economics, it came of age in […]

RSS The Economist: Books and Arts

  • The many, often competing, jobs of the Bank of England September 14, 2017
    Till Time’s Last Sand: A History of the Bank of England 1694-2013. By David Kynaston. Bloomsbury Publishing; 896 pages; £35. To be published in America in November; $75. MONTAGU NORMAN, the longest-serving (1920-44) and most eccentric governor of the Bank of England, had little time for economists. He quipped to his economic adviser that “You are not here to […]
%d bloggers like this: